Systém CCSIPRO® neustále obohacujeme o nové funkcie 👨‍💻 - Čo je nové?

Objavte systém CCSIPRO®

CCSIPRO® je označenie smart systémových riešení pre zabezpečenie objektov, logistické operácie a modernú strážnu službu.

Každá inštalácia systému CCSIPRO® je navrhnutá a prispôsobená tak aby vyhovela špecifickým potrebám zákazníka a zároveň spĺňala všetky bezpečnostné kritéria.

Bezobslužné smart systémy CCSIPRO®

CCSIPRO® eNÁVŠTEVA


Systém pre automatické ohlasovanie a správu návštev

CCSIPRO® eVRÁTNICA


Bezobslúžná smart vrátnica

CCSIPRO® eSTRÁŽNIK


Vzdialený bezpečnostný dohľad 🛡️

CCSIPRO® ePLÁNOVANIE


Smart plánovacie nástroje 💻

CCSIPRO® eLOGISTIKA


Smart logistické nástroje 🚚

CCSIPRO® OBCHÔDZKA


Mobilný obchôdzkový systém 📲

Kontaktujte tím CCSIPRO®

emailom 📧 info@ccsipro.sk

telefonicky 📲 +421 915 123 567