BOZP

CCSIPRO® BOZP

Získanie digitálneho súhlasu s internými pravidlami BOZP

Je bežnou praxou, že sa po absolvovaní oboznámenia so zásadami BOZP podpisom vyjadruje ich porozumenie a súhlas v plnom rozsahu. Systém CCSIPRO® BOZP vykonáva tento proces 100% digitálne 🍃

Digitálne tlačivo BOZP 📝

Všeobecný dokument s konkrétnymi údajmi o osobe a digitálnym podpisom má podobu nesfalšovateľného súboru .pdf 🔒

Získanie digitálneho podpisu ✍️

Na získanie biometricky korektného digitálneho podpisu využívame spoľahlivé zariadenia spoločnosti Wacom ✍️

Kontaktujte tím CCSIPRO®

emailom 📧 info@ccsipro.sk

telefonicky 📲 +421 915 123 567