Systém CCSIPRO® neustále obohacujeme o nové funkcie 👨‍💻 - Čo je nové?

Nová webová stránka

Nová webová stránka

Nové rozdelenie obsahu stránky stránky:

Hlavná stránka: https://objavte.ccsipro.sk/

Použitie CCSIPRO® v praxi:

eNÁVŠTEVA: https://objavte.ccsipro.sk/pre-firmy/#enavsteva

eVRÁTNICA: https://objavte.ccsipro.sk/pre-firmy/#evratnica

eLOGISTIKA: https://objavte.ccsipro.sk/pre-firmy/#elogistika

ePLÁNOVANIE: https://objavte.ccsipro.sk/pre-firmy/#eplanovanie

eSTRÁŽNIK: https://objavte.ccsipro.sk/pre-firmy/#estraznik

eOBCHÔDZKA: https://objavte.ccsipro.sk/pre-firmy/#eobchodzka

Objavte vlastnosti CCSIPRO®:

Technológia: https://objavte.ccsipro.sk/objavte-ccsipro/technologia/

Vývoj: https://objavte.ccsipro.sk/objavte-ccsipro/vyvoj/

Dokumentácia: https://objavte.ccsipro.sk/objavte-ccsipro/dokumentacia/

Kontakt: https://objavte.ccsipro.sk/kontakt/

Najnovšie články