Systém CCSIPRO® neustále obohacujeme o nové funkcie 👨‍💻 - Čo je nové?

TECHNOLÓGIE

Technické riešenia CCSIPRO®

Rozpoznávanie EČV

Systém zistené EČV vyhodnotí a vykoná ďalšie naprogramované úkony. Napríklad pre notifikovanie, kontrolu vozidla alebo zdvihnutie závory. Slúži na bezchybné, automatické zaznamenanie EČV vozidla prechádzajúceho vrátnicou a automatické povoľovanie rozpoznaných EČV.

LED Tabuľa


LED Tabuľa
 okamžite zobrazí rozpoznané EČV keď nastane povolenie vstupu.