Systém CCSIPRO® neustále obohacujeme o nové funkcie 👨‍💻 - Čo je nové?

CCSIPRO® OBCHÔDZKA

CCSIPRO® OBCHÔDZKA

Mobilný obchôdzkový systém 📲

CCSIPRO® OBCHÔDZKA je online obchôdzkový systém, ktorý prináša okamžité informácie z celého objektu v chronologickom, komplexnom prehľade. Aplikácia zaznamenáva kľúčové body objektu spolu s časovými známkami a je v prípade mimoriadnych udalostí pripravená situáciu odfotiť a fotografiu odoslať. Pre účely kontroly je k dispozícii online prehľad obchôdzok ✓

CCSIPRO® OBCHÔDZKA si kladie za cieľ:

  • zvýšenie bezpečnosti objektu
  • zefektívnenie činností strážnej služby
  • minimalizovanie chybovosti
  • uľahčenie práce strážnika

Vytvorenie záznamu obchôdzky

Strážnik priloží mobilný telefón ku kontrolovanému bodu 📲

Záznam o obchôdzke sa tak okamžite automaticky odošle 📨

V prípade mimoriadnej udalosti je strážnik pripravený situáciu odfotiť a odoslať záznam o udalosti 📸

Kontaktujte tím CCSIPRO®

emailom 📧 info@ccsipro.sk

telefonicky 📲 +421 915 123 567