CCSIPRO® eNÁVŠTEVA

CCSIPRO® eNávšteva

Systém pre evidenciu a ohlasovanie návštev

  • Autonómna registrácia vašich návštev
  • Automatické ohlasovanie návštev cez sms 📱 email 📧 alebo hovor 📞
  • Prehľadný zoznam návštev
  • Prideľovanie vstupných kariek alebo dočasných, tlačených vstupiek
  • Digitálny podpis a databáza súhlasov s BOZP ✍️
  • Evidencia trvalých a dočasných vstupov a kontrol
  • Kompletné technické aj softvérové riešenie pre správu a ohlasovanie návštev Kiosk

Návšteva si sama vyberie zo zoznamu cieľ návštevy a systém automaticky ohlási návštevu vybranému cieľu návštevy alebo stanovisku ✓

Návšteva digitálnym podpisom vyjadrí svoj súhlas s internými pravidlami BOZP ✍️

Návšteve je vytlačená dočasná vstupka alebo pridelená čipová karta 💳

Cieľ návštevy dostane okamžitú notifikáciu prostredníctvom sms 📱 emailom 📧 alebo telefónického hovoru 📞

Technológie

Odhlasovanie jedným tlačidlom

Návšteva pri odchode jednoducho zaznamená svoj odchod dotykom tlačidla alebo priložením dočasnej VSTUPKY ✔️

Tlač dočasnej vstupky

Možnosť pripojenia externej tlačiarne na tlač dočasných, nalepovacích vstupiek v kódom slúžiacim na rýchle odhlásenie návštevy.

Pridelenie vstupnej karty

Pridelenie dočasnej čipovej karty, ktorá môže slúžiť na rôzne naprogramované operácie alebo ohlásenie návštevy.

Digitálny podpis BOZP

Získanie digitálneho súhlasu s internými pravidlami bezpečnosti pri práci v objekte ➟ZISTITE VIAC

Prehľad návštev

Online prehľad so zabezpečeným prístupom s informáciami a cieľoch a dĺžke trvania jednotlivých návštev.

Mobilná aplikácia Kiosk

Mobilná aplikácia pre ohlásenie a zaznamenenie návštevy jedným tlačidlom.

Kontaktujte tím CCSIPRO®

emailom 📧 info@ccsipro.sk

telefonicky 📲 +421 915 123 567