Využitie CCSIPRO® vo vašej firme

eSTRÁŽNIK

CCSIPRO® eSTRÁŽNIK je online bezpečnostný dohľad bez fyzickej prítomnosti
strážnika. Systém je presne prispôsobiteľný
bezpečnostným nárokom vášho objektu. Technicky zabezpečujeme aj inštaláciu bezpečnostných a kamerových zariadení.

OBCHÔDZKA

Obchôdzkový systém priamo prepojený s NFC zariadeniami prináša okamžité informácie z celého objektu v komplexnom prehľade. Aplikáciu je možné rozšíriť o voliteľnú možnosť fotenia v prípade mimoriadnych udalostí. CCSIPRO® OBCHÔDZKA si kladie za cieľ zefektívnenie činností strážnej služby, minimalizovanie chybovosti a uľahčenie práce strážnika.

 eVRÁTNICA

eVRÁTNICA

Digitalizácia procesov na vrátnici so systémom CCSIPRO® eVRÁTNICA si kladie za cieľ automatizáciu bezpečnostných a logistických procesov na vrátnici, bezobslužnú evidenciu a kontrolu osôb, vozidiel a nákladu. Systém zvláda riadenie a plánovanie pohybu osôb, vozidiel a nákladu v objekte aj mimo objektu. Všetky procesy na vrátnici sa vykonávajú automaticky, bez potreby dohliadajúceho personálu.

eNÁVŠTEVA

CCSIPRO® eNÁVŠTEVA je komplexný prehľad o osobách, ktoré navštívia vašu firmu alebo váš objekt. Bezobslužný terminál s aplikáciou Kiosk zaeviduje návštevu a automaticky notifikuje navštívenú osobu. Systém je možné doplniť o notifikácie prostredníctvom sms a tlačiareň na dočasné navštívenky, slúžiace aj na odhlásovanie návštev.

ePLÁNOVANIE

S nástrojmi CCSIPRO® ePLÁNOVANIE si naplánujte možné príchody dodávok a bez nutnosti ďalšieho kontaktu a vyberte vhodný termín príchodu vaších dodávateľov. Vaši dodávatelia vám termín jednoducho potvrdia prostredníctvom osobného webového prístupu.

eLOGISTIKA

CCSIPRO® eLOGISTIKA je automatické riadenie logistických procesov v objekte od vstupu cez vrátnicu po jeho opustenie. Záznamy z každého stanoviska sú okamžite dostupné v online prehľade so zabezpečeným prístupom. O dôležitých udalostiach je vodičovi automaticky zasielaná notifikácia, napríklad sms.

Kontaktujte tím CCSIPRO®

emailom 📧 info@ccsipro.sk

telefonicky 📲 +421 915 123 567